Thứ Năm, 4 tháng 12, 2014

Cho thuê kho xăng dầu tại Thành phố Hồ Chí Minh

Không có nhận xét nào :


  • Nằm trong vùng chuyển tiếp giữa miền Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ, Thành phố Hồ Chí Minh luôn được xem là "đầu mối trọng điểm của hàng hoạt sự phát triển từ kinh tế, chính trị, văn hóa cho đến đời sống xã hội. Và tất nhiên việc mở rộng quy mô cũng như phát triển vượt trội của ngành xăng dầu trong nước cũng được xem là điều hiển nhiên.
  • Có thể nói, xăng dầu là loại hàng hóa thiết yếu, liên quan mật thiết đến đời sống kinh tế xã hội, an ninh quốc gia. Xác định tầm quan trọng của mặt hàng này, nhiều cơ sở kinh doanh đã và luôn có các giải pháp an toàn nhằm đáp ứng đủ xăng dầu trong khu vực hoạt động của mình trong mọi tình huống. Và việc lựa chọn các kho bãi để dự trữ nguồn xăng dầu với số lượng lớn luôn được xem là vấn đề luôn nhận được sự quan tâm thiết yếu từ những ai đang có nhu cầu. Nhằm đáp ứng nhu cầu nói trên và đảm bảo tính hiệu quả trong kinh doanh, nhiều địa chỉ cho thuê kho xăng dầu uy tín đã tiến hành xây dựng các kho theo đúng quy chuẩn đề ra, thuê kho dài hạn của một số đầu mối nằm trong địa bàn hoạt động nhằm đảm bảo tính linh động trong công tác phân phối cũng như giảm thiểu tối đa chi phí lưu kho cũng như chi phí lưu thông.
  • Thông qua hệ thống phân phối xăng dầu bao phủ khắp khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, Proship là đơn vị có uy tín trong việc cung cấp các chủng loại xăng dầu phù hợp với quy chuẩn quốc gia và quốc tế. Nhận thức sâu sắc ý nghĩa kinh tế, xã hội gắn với sự phát triển của doanh nghiệp đối với việc đầu tư phát triển tại Thành phố Hồ Chí Minh, nhiều cơ sở kinh doanh mặt hàng xăng dầu đã tập trung nguồn lực để đầu tư các công trình xăng, dầu, các dự án cho kho xăng, dầu được xem là công trình trọng điểm được ưu tiên đầu tư. Nguồn hàng xăng dầu ra vào kho  đều được quản lý, theo dõi và giám sát chặt chẽ, phù hợp với các quy định. Nhờ vậy, đã đảm bảo được nguồn cung cấp xăng dầu thiết yếu cho mọi hoạt động của con người.
  • Tổng kho xăng, dầu tại Thành Phố Hồ Chí Minh có một vị trí hết sức quan trọng, không chỉ là đầu mối cung cấp xăng, dầu cho khu kinh tế trọng điểm của cả nước, là đầu mối thuận lợi nhất, mang tính chiến lược cung cấp xăng, dầu sang các tỉnh lân cận.  Cùng với chiến lược đầu tư phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng phân phối xăng, dầu trên phạm vi cả nước, các kho xăng đầu tại Thành Phố Hồ Chí Minh đã và đang tập trung phát triển hệ thống, tổ chức kinh doanh xăng, dầu ở các khu vực khác nhau trên địa bàn thành phố.
  • Không có nhận xét nào :

    Đăng nhận xét